Over de auteur

Dr. A.Th.W. van den Oord (Tilburg 1956) studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg.
Hij promoveerde daar in 1990 op een historisch-sociologisch proefschrift over collectieve acties van werklozen in Nederland. Vanaf 1994 werkt hij als zelfstandig onderzoeker, publicist en uitgever.

Ad van den Oord

CV

Opleiding
1969-1975: Atheneum A
1975-1983: Westerse sociologie (UvT), afstudeerrichting: sociologie van arbeid, beleid en organisatie. Scriptie: Arbeidsproces en sociale zekerheid, theorievorming over en geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland.
1984-1990: Voorbereiding proefschrift via Diogenes, instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Onderwerp: arbeidersbeweging en collectieve actie van werklozen in Nederland, een vergelijkende studie van de jaren dertig en tachtig.
6.12.1990: gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Brabant op 'Voor arbeid en brood'. Promotoren: prof. dr. J.J.J. van Dijck en prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, promotie≠commissie: prof. dr. J.A.M. van Wezel, prof. dr. G.M.J. Veldkamp, prof. dr. G.J. Harmsen, prof. dr. J.A.M. Berghman, prof. dr. J.C.G.M. Jansen.

Werkzaamheden
1980-1982: Research-assistent sociale zekerheid bij prof.dr. J.J.J. van Dijck.
1987-1989: Correspondent en free-lance medewerker Het Nieuwsblad, dagblad voor Midden-Brabant.
1989-1989: Correspondent bij Omroep-Brabant.
1989-1990: Historisch medewerker dagblad De Waarheid en weekblad Forum.
1986-1987: Medewerker cursus 'Organisatie Baanlozen' bij welzijnsorganisatie De Bussel.
1990-1990: Medewerker project 'oorlog, apartheid en verzet', basisschool De Kajuit te Oisterwijk. Doel: verzorgen van lessen en excursies.
1991-1992: Projectmedewerker 'Noord-Brabant en de Tweede Wereldoorlog' bij de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening te 's-Hertogenbosch. Doel: het maken van een bronnen- en literatuuroverzicht, het organiseren van een studiedag 'Lokale Geschiedschrijving en Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant' en het via de media en lezingen verzorgen van informatie over dat thema.
1991-1996: Auteur "Het gedrukte woord" bij project Brabantse geschiedschrijving o.l.v. prof. dr. H. van den Eerenbeemt.
1992-1993: Projectmedewerker Hogeschool West-Brabant, sector sociaal-agogisch onderwijs Markendaal. Doel: publicatie over katholieke opleiding voor 'sociale arbeid' in West-Brabant.
1993-1994: Lid van de begeleidingscommissie t.b.v. het vervaardigen van radio-programma's over Noord-Brabant en de Tweede Wereldoorlog. Doel: begeleiden van radioprogrammamakers.
1994-1994: Projectmedewerker Dienst Milieuzaken/Gemeente Archief Breda. Doel: inventarisatie bedrijven in de Bredase binnenstad die mogelijk oorzaak geweest kunnen zijn van huidige bodemverontreiniging (1800-1940).
1998-1999: Docent Sociologie en Politicologie aan Hogeschool West-Brabant, Breda.
1994-20nu: Zelfstandig ondernemer: historisch onderzoek, publicaties, lezingen en het verzorgen van uitgaven (zie: opdrachtgevers).

Activiteiten op maatschappelijk en historisch gebied
1977-1980: Bestuurslid studentenvereniging TSF.
1990-1991: Lid van de commissie Volkshuisvesting en Sociale Zaken van de Oisterwijkse gemeenteraad.
1990-1991: Lid van de projectgroep Minimabeleid te Oisterwijk.
1987-1992: Mede-oprichter van de Werkgroep Integrale Geschiedschrijving Oisterwijk (WIGO), eindredacteur van boek en artikelen, promotie- en uitgevers-activiteiten.
1990-20nu: Redacteur 'Oisterwijkse Historische Reeks'.
1990-1993: Lid programmacommissie Historische Vereniging Brabant.
1997-2010: Lid gemeenteraad Oisterwijk, zie PrO.
1997-1999: Lid commissie FinanciŽn gemeente Oisterwijk.
1999-2006: Lid commissie Algemene Bestuurszaken/Middelen gemeenteraad Oisterwijk.
2001-2007: Jeugdtrainer en jeugdleider SV Nevelo.
2002-2010: Lid presidium gemeenteraad Oisterwijk.
2006-2010:

2017-2018:

2017-2021:

2017-2022:

Vice-voorzitter gemeenteraad Oisterwijk.

Lid Inhoudelijke Raad Crossroads Brabant

Jurylid Lancierprijs Tilburg e.o.

Lid Werkgroep Struikelstenen Oisterwijk