Zeijlmans-van Emmichoven, Helenus Adrianus

Geboren te Helmond 23 september 1868 als jongste uit gezin van acht kinderen van belastingambtenaar Petrus Cornelis Zeijlmans-van Emmichoven (Brielle 6 september 1819-Helmond 24 maart 1877) en Charlotte Gesina Maria Sandee (Utrecht 30 april 1822-Nijmegen 14 juli 1897). Het gezin van Petrus Cornelis Zeijlmans-van Emmichoven verbleef sedert 1857 in Helmond, de weduwe reisde met twee dochters en Helenus Adrianus op 1 augustus 1880 naar Tilburg. Helenus Adrianus was Nederlands Hervormd. Hij vertrok in maart 1892 naar Batavia, waar hij luitenant werd in het Oost-Indisch leger. Hij huwde in die periode met Marie Leers (Padang 23 augustus 1868) met wie hij vier kinderen kreeg. In november 1902 verhuisde hij vanuit Nijmegen naar Amsterdam, in mei 1906 woonde hij in de Watergraafmeer. Hij was handelsreiziger, accountant en boekhouder. Op 6 april 1908 kwam hij in Oisterwijk wonen, zijn gezin volgde in augustus van dat jaar. Hij was mede-initiatiefnemer van het Oisterwijkse Departement van het Nut in 1909, samen met Beekman en Pitlo, en werd secretaris in het eerste bestuur. Half oktober 1912 vertrok het gezin weer naar Amsterdam. Zeijlmans keerde 2 december 1912 in zijn eentje in Oisterwijk terug. In 1913 werd een faillisement van hem opgeheven. Hij vertrok op 30 mei 1914 naar Brussel. Hetzelfde jaar verhuisde hij van Schaesbeek naar Amsterdam en in december 1920 vertrok hij naar Antwerpen. Publiceerde in 1931 bij de Oisterwijkse raadsverkiezingen een pamflet met als titel 'Protest'. Stelde daarin dat Chr. van de Aa hem had gevraagd lijsttrekker te worden om in de raad met zijn cijferkennis de katholiek-fascist Emile Verviers te bestrijden, die zich ook gekandideerd had. Maar Van der Aa ging uiteindelijk in zee met de katholieke arbeidersvertegenwoordiger Gradus Horvers. Van der Aa daarentegen stelde dat het de aannemers Graft en Smulders waren geweest (Graft stond op de lijst van Verviers), die getracht hadden Zeijlmans kandidaat te stellen. Zeijlmans-van Emmichoven overleed als weduwnaar te Oisterwijk op 20 november 1940. Zijn neef (zoon van zijn broer Petrus Cornelis) Frederik Willem Zeijlmans-van Emmichoven (1893-1961) genoot bekendheid als antroposofisch arts en als secretaris en voorzitter van de in november 1923 in aanwezigheid van Rudolf Steiner gestichte Anthroposophische Vereeniging in Nederland.