Verhoeven, Cornelis

Cornelis Verhoeven

Geboren op 27 juli 1863 te Oisterwijk (Spreeuwenburg) als zoon van landbouwer Wilhelmus Verhoeven (Udenhout 20 maart 1821-26 oktober 1892) en Johanna Maria de Lepper (Tilburg 18 juni 1817-Oisterwijk 4 februari 1877). Hij huwde als landbouwer op 18 november 1892 te Oisterwijk met Maria de Kort (Oisterwijk 26 februari 1868-14 februari 1947), met wie hij drie zonen en drie dochters kreeg. Begin 1896 was hij bestuurslid van de 44ste afdeling van de neutrale Maatschappij van Landbouw. Hij was op 1 juni 1897 medeoprichter van de Coöperatieve Roomboterfabriek De Boterbloem, waarvan hij directeur bleef tot haar ontbinding in 1917. Bij de oprichting van de plaatselijke Boerenbond (1902) was hij bestuurslid om daarna lange tijd voorzitter te zijn. Onder de Verhoevens ijverde het bestuur van de Boerenbond voor het aankopen van grond van de weduwe Sanders, die door de RK Kunstkring van Huijbers gebruikt kon gaan worden. Vanaf de oprichting van de lokale Boerenleenbank (1906) was hij directeur, tot zijn overlijden. Cornelis Verhoeven behaalde bij de in mei 1918 gestarte RK Kiesvereniging een vierde plaats bij de bestuursverkiezingen. Hij werd tevens raadslid (1919-1935) en wethouder (1923-1927, 1931-1935), kerkmeester, beheerder van het Oude Vrouwenhuis en lid van de Raad van Bijstand van de RK Kunstkring. In april 1932 brandde zijn boerderij en stal geheel af, waarbij al het vee omkwam en veel hooi en stro verloren ging. Hij stierf op 25 september 1941 te Oisterwijk. Zijn vrouw stond in Oisterwijk bekend als 'Goei Mieke' omdat ze begaan was met het lot van de armere mensen.