Lacroix, Johan

Geboren op 24 mei 1903 te Nijmegen. Hij huwde op 15 april 1932 te Batavia met Bernadetta Josepha Clementine Alphonsa Maria Paijens (Paramaribo 26 mei 1911-Tilburg 26 maart 1983), met wie hij tenminste twee dochters en een zoon kreeg. Lacroix was remonstrants, zijn vrouw en kinderen RK. Hij studeerde geneeskunde in Groningen (1923 kandidaats, 1927 eerste artsenexamen). In augustus 1928 verhuisde hij van Groningen naar Den Helder en vandaar uit naar Soerabaja. Was van 1928 tot 1933 officier van gezondheid op marineschepen van en naar Nederlands-IndiŽ. Woonde vervolgens in Den Haag en wederom Nederlands-IndiŽ, waar hij in 1933 verlof kreeg om naar Nederland terug te keren (Den Helder). Zijn eerste dochter Yvonne werd op 15 juli 1933 in Ginneken geboren. Zij trouwt in 1959 te Rijen met P. Broers. Dochter J. Lacroix trouwde Bosmans (Oisterwijk). Johans zoon Petrus Johannes Maria werd op 7 mei 1935 geboren. Vanuit Rijswijk vertrok hij in september 1940 naar Oisterwijk (D247, Burg. Canterslaan 11). In 1943 woonde hij in de Kerkstraat A7a (15). Daar bleef hij wonen. Zijn zoon Petrus Johannes Maria, gehuwd met Henriette Maria Louise (Hetty) Sliepens, werd eveneens arts, woonachtig te Terneuzen, maar stierf in 1973 reeds op 38-jarige leeftijd. Lacroix overleed te Oisterwijk op 14 augustus 1977.