Hofsommer, Dirk Johannes

D.J. Hofsommer

Geboren op 7 december 1859 te Tiel als zoon van winkelier Jan Hofsommer (Ingen 6 februari 1828-Tiel 29 juli 1893) en Anna Maria Reijnders (Tiel 2 augustus 1824-25 april 1892). Hij huwde op 6 oktober 1886 te Tiel met Berendina Christina van Daalberg (Haarlem 1 april 1862-overleden na 16 januari 1945), met wie hij een dochter en een zoon kreeg. Bij zijn huwelijk was hij commies der posterijen in Oldenzaal. Hij bleef tot zeker 1892 in Oldenzaal. In 1894 verhuisde hij als commies der tweede klasse van Rozendaal naar Amsterdam. Hij kwam op 21 juni 1899 vanuit Amsterdam in Oisterwijk wonen, waar hij postdirecteur werd (A136) en hij H. Houwink opvolgde. De Nederlands Hervormde Hofsommer was in 1902 medeoprichter van de Oisterwijksche Schoolvereeniging en in 1905-1906 bestuurslid van het Oisterwijkse departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In januari 1907 vertrok hij naar Nieuwendam, waar hij directeur werd van het postkantoor aldaar, na een wisseling met L. Pitlo. Zijn dochter huwde in 1913 te Nieuwendam met een commies der posterijen. Hofsommer was van 1 september 1915 tot 16 augustus 1921 directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Schiedam. Hij overleed op 16 januari 1945 te Haarlem.