Graft, Charles Henricus

Geboren te Oisterwijk (Kerkeind) op 22 juni 1895 als zoon van schoenmaker (later sigarenfabrikant) Alexander Johannes Graft (Tilburg 6 mei 1867-Oisterwijk 26 september 1951) en Jacoba Petronella Regina van den Braak (Oisterwijk 7 september 1867-Tilburg 25 april 1962). Hij huwde op 24 september 1929 te Oisterwijk met Maria Johanna Michels (Oisterwijk 6 oktober 1894-7 februari 1983), waarmee hij een zoon en een dochter kreeg. Maria was de dochter van cafťhouder E.K. Michels. Het gezin woonde op de Gemullehoekenweg 53. Charles Graft was eerst timmerman en later aannemer. Met zijn broer Lodewijk (Sander) die eveneens timmerman was, had Charles tot het faillissement in de zomer van 1924 een bedrijf (Gebr. Graft) als ‘kooplieden’. De twee hadden samen met hun broers Jo, Jan en Walter Graft, die het sigarenfabriekje van vader voortzetten, een bedrijfspand in de Hoogstraat 145, dat nog altijd de naam draagt van Machinale Timmer en Sigarenfabriek Gebr. Graft. Samen met Antoon Gerard Franciscus Smulders (Breda 21 oktober 1902-Oisterwijk 24 januari 1965) vormde hij sedert augustus 1933 de directie van de ‘NV voorheen F.A. Smulders’ (geliquideerd op 1 januari 1942 en toen omgezet in de NV Smulders & Graft). In 1931 behaalde de katholieke fascist Emile Verviers een zetel in de Oisterwijkse gemeenteraad, maar verzuimde door verblijf in het buitenland zijn geloofsbrieven tijdig in te leveren. Daarom nam Charles Graft als nummer twee van de lijst-Verviers de raadszetel in. Graft had, zo merkte een concurrerende lijst spottend over hem op, bij Mussolini heel wat meer moeite moeten doen om zich als fascistisch kandidaat erkend te krijgen. Hij was vaak niet aanwezig tijdens de raadsvergaderingen. Hij was in 1934 bestuurslid van de Oisterwijksche Bad- en Zwemvereeniging. Charles Graft is overleden op 17 maart 1956 in het St.-Elisabethziekenhuis te Tilburg en werd begraven op het Joanneskerkhof.