Goes, jonkheer Jacques Gaspard van der

Geboren op 8 mei 1838 te Leiden als zoon van jonkheer mr. Ewoud Julius van der Goes (Delft 31 augustus 1809-Leiden 30 maart 1845), rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank van Leiden, en Henriette Theodora de Fremery (Leiden 12 februari 1812-Vught 24 augustus 1871). Zijn vader was in 1835 gepromoveerd aan de Leidse universiteit, overleed op jonge leeftijd, vier kinderen achterlatende waarvan de jongste nog slechts drie dagen oud was. Op de Beeldbank van het Gemeentearchief Leiden is een portret van zijn moeder te vinden. Jacques Gaspard huwde op 27 september 1867 te Cuijk met Louisa Johanna Baptista Snoeck (Cuijk 10 november 1840-Pau 5 februari 1868), met wie hij in 1865 en 1867 te Nijmegen twee dochters kreeg. Van der Goes werkte vanaf april 1859 op het postkantoor van Wageningen, en woonde daarvoor tijdelijk in Den Bosch. Hij woonde in elk geval in de periode 1865-1868 in Nijmegen. Zijn vrouw overleed in dat laatste jaar in Frankrijk. In Nijmegen was hij in 1868 kapitein van de dienstdoende schutterij. Op 1 mei 1869 werd het Oisterwijkse hulppostkantoor omgezet in een postkantoor. Van der Goes werd er de eerste directeur van en huisde in het pand op de hoek De Lind en Burg. Verwielstraat. Theodorus de Winter volgde hem in maart 1872 op als postdirecteur van Oisterwijk. In 1887 stond hij op de huwelijksakte van zijn dochter vermeld als 'zonder beroep'. Hij overleed in Den Haag op 17 januari 1919. Op de overlijdensakte staat als achternaam Van der Goes van Naters.