Engelen, Willem van

Jonker Willem van Engelen was schout van Oisterwijk (1539-1576). Vanouds was de schout, benoemd door hertog of landsheer, voorzitter van de Schepenbank, wanneerdeze bijeen kwam voor haar administratieve taak. Bij behandeling van rechtszaken trad de schout op als aanklager of eiser namens de landsheer. Als kwartierschout van Oisterwijk boekte hij in 1575 een succes door de arrestatie van Joachim van Sprange alias de Halfpape, die het Kwartier van Oisterwijk onveilig maakte door in naam van Oranje te brandschatten en branden. Van Sprange werd opgehangen en zijn hoofd werd op een ijzeren pin tentoongesteld.