Dijk, Johannes Baptista van

J.B. van Dijk

Geboren op 4 maart 1856 te Amsterdam als zoon van likeurstoker Hendricus Philippus van Dijk en Maria Anna Volmarij. Hij huwde op 21 april 1880 te Amsterdam met Adriana Cornelia Maria Sieuwe. Hij bezocht de RK MULO te Amsterdam en een MULO-kostschool te Zevenbergen. Hij was likeurstoker te Amsterdam (1875-1912), voorzitter (1915-1922) en medeoprichter van de ARKWV (Algemeene Rooms-Katholieke Werkgeversvereeniging), lid van de Amsterdamse gemeenteraad (1901-1907) en Tweede Kamerlid voor de RKSP (1918-1929). In 1926 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Begin 1929, nadat het Kamerlidmaatschap beëïndigd was, verhuisde hij van Amsterdam naar Oisterwijk. Hij overleed aldaar in het RK Gasthuis op 20 mei 1935.

Literatuur: website Parlement en Politiek