Beekman, Carel Franciscus Gustavus

Geboren te Geldrop op 17 april 1858 als zoon van Christophorus Gustavus Beekman (Delft 3 maart 1808-Stratum 11 maart 1879) en Maria Catharina Witte (Ouddorp 23 oktober 1826-Geldrop 7 maart 1870). Hij huwde op 21 mei 1884 te Eindhoven met Susanna Clasina Wickering (Eindhoven 27 april 1854), dochter van een kamerbehanger, met wie hij in Eindhoven tenminste één zoon (Christophorus G.J. 11 augustus 1883) en één dochter (Maria S. 19 juni 1887) kreeg. Na het overlijden van Wickering huwde hij met Jantje Hofstee uit Amsterdam (huwelijksvoorwaarden notarieel vastgelegd op 9 maart 1917). Hij was initiatiefnemer, samen met Pitlo en Zeijlmans-van Emmichoven, en de eerste voorzitter van het Oisterwijkse Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1909. Beekman werkte als ontvanger der directe belastingen. Samen met P.J. Keulen gaf hij de Lijst van het materieel in gebruik bij de administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen uit de verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen die administratie betreffende, opnieuw gerangschikt tot 15 Februari 1901 (Den Bosch 1901) uit. Hij was kerkvoogd van de Hervormde Gemeente en in 1910 actief in de Oisterwijkse VVV. Van 1912-1916 was hij lid van de gemeenteraad. Begin 1916 werd hij belastingontvanger te Roosendaal, waar hij op 18 juli 1917 overleed.