Bax, Hendrik

Geboren op 9 december 1890 te Genemuiden uit een doktersgezin. Hij had een relatie met G. van Zandbergen (Leeuwarden 27 november 1904-Schiermonnikoog 17 mei 1979). Hij bezocht de gymnasia te Kampen en Zwolle en vervolgens de Rijksuniversiteit Utrecht. Maar voor hij zijn theologische studie voltooide was hij eerst nog twaalf jaar werkzaam in de journalistiek, hij was redacteur van de rubriek ‘Kunst, Kerk, Wetenschappen en Onderwijs’ in De Telegraaf. Nadien voltooide hij zijn theologische studie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In november 1927 was hij door het provinciaal kerkbestuur van Gelderland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde kerk. Op 18 oktober 1928 bevestigd als predikant in Akersloot (classis Alkmaar), vervolgens predikant te Nieuw Beerta (januari-september 1931), Andijk (6 september 1931-26 oktober 1940), Frederiksoord (1940-1942, in 1941 verzorgde hij voor de Maatschappij tot Nut voor ’t Algemeen een lezing hoe men een roman diende te lezen), Oisterwijk (10 mei 1942-7 maart 1948). Hij volgde in Oisterwijk Krijn Strijd op. Bax was in de periode 1942-1948 ook lid van het classicaal bestuur van Den Bosch en secretaris-penningmeester van de afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland. Hij werd in Oisterwijk als predikant opgevolgd door F.C.M. Boenders. Bax stond nog nog twee jaar in Westzaan, waar hem om gezondheidsredenen op 1 januari 1951 vervroegd emeritaat verleend werd. In de zomer van 1952 ging hij op Schiermonnikoog wonen, waar hij nog vijf jaar pastoraat verrichtte. In 1955 verscheen van zijn hand de Vrije Geluiden-serie ‘Geloof op grond van ervaring’. Hij publiceerde ook in het Evangelisch Zondagsblad en in Kerk en Wereld, het orgaan van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland. In 1957 verhuisde hij naar Lunteren waar hij op 23 januari 1967 overleed. Hij werd begraven op Schiermonnikoog.